Najczęściej zadawane pytania

Co to jest EBEC?

EBEC (European BEST Engineering Competition) to konkurs dla studentów uczelni technicznych organizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST. Jego misją jest rozwój studentów uczelni technicznych, niezależnie od kierunku czy roku nauki. Dostają oni szansę na rozwiązanie problemu wraz z czteroosobową drużyną w dwóch kategoriach zadaniowych, praktycznej – Team Design i analitycznej – Case Study. EBEC odbywa się corocznie w 32 krajach. W Polsce organizowany jest na uczelniach:

 • Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Politechnice Gdańskiej
 • Politechnice Łódzkiej
 • Politechnice Śląskiej
 • Politechnice Warszawskiej
 • Politechnice Wrocławskiej

Czy muszę mieć 4 osoby w drużynie?

Tak. 4-osobowa drużyna jest warunkiem rejestracji do Konkursu. W skład drużyny wchodzi Kapitan oraz 3 pozostałych Uczestników. 
Podczas Testu możliwe jest stawienie się tylko 3 członków drużyny, w tym obowiązkowo Kapitana.

Czy członkowie drużyny muszą być z jednego wydziału/ kierunku/ roku.

Nie, nie muszą. Konkurs ma na celu rozwój studentów wszystkich kierunków bez ograniczeń; drużyny mogą mieć dowolny skład studentów z jednej uczelni. 

Czy członkiem drużyny może być ktoś spoza mojej uczelni?

Nie. Konkurs organizowany jest wyłącznie na 6 uczelniach technicznych w Polsce i tylko spośród ich studentów możliwe jest zebranie drużyny. Do udziału w konkursie niezbędny jest też aktywny status studenta na danej uczelni. Podczas rejestracji uczestników jest to informacja weryfikowana. 

Co dzieje się po Finale Lokalnym na mojej uczelni?

Po Finale Lokalnym dwie zwycięskie drużyny z każdej kategorii (Team Design i Case Study) będą reprezentowały swoją uczelnię na Finale Ogólnopolskim. Przebieg konkursu jest zbliżony, wzrasta jednak poziom trudności zadań z jakimi zmierzą się drużyny.

Czy możemy zmienić Kapitana drużyny?

Tak, w przypadku zmiany kapitana, należy niezwłocznie zgłosić do organizatora wszystkie dane nowego kapitana, które były wymagane na to stanowisko w formularzu zgłoszeniowym.

Czy możemy zmienić kategorię, w jaka wybraliśmy przy rejestracji?

Niestety nie. Podczas zgłaszania drużyny należy wybrać kategorię, w jakiej drużyna chce wziąć udział na Finale Lokalnym (i dalej – Ogólnopolski i Europejskim). Po podjęciu tej decyzji niemożliwa jest zmiana.

 

W konkursie możliwe są dwie kategorie:

 • Team Design – podczas której zadaniem jest zaprojektować i zbudować urządzenie, które wykona postawioną przez organizatora czynność. Każda drużyna, mając do dyspozycji podstawowe narzędzia, ograniczone materiały oraz środki, musi tworzyć funkcjonującą w określony sposób maszynę lub mechanizm. Po zakończeniu części projektowej następuje prezentacja wykonanych prac, które są oceniane przez wykładowców, przedstawicieli uczelni oraz firm.
 • Case Study –  Zadaniem drużyn jest zaproponowanie metody, która w analityczny
  sposób rozwiąże dane zagadnienie, następnie zaprezentuje ją publiczności. O nagrodzie decyduje jury, złożone z pracowników uczelni, placówek naukowych i przedstawicieli firm. W ocenie brana jest pod uwagę m. in.: innowacyjność, pomysłowość, analiza rzeczywistych warunków rynku i otoczenia.

Czy uczestnictwo jest płatne?

Nie. W żadnym z miast w Polsce ani w Europie, gdzie organizowany jest Konkurs uczestnictwo nie jest płatne.

Czy projekt Team Design/ Case Study można wykonać w domu?

Nie, nie można.

Zarówno Test Eliminacyjny jak i Finał Lokalny odbywa się w tym samym czasie w sześciu miastach w Polsce. Jako organizatorzy staramy się zapewnić wszystkim uczestnikom takie same warunki, zarówno pod względem dostępnego do pracy miejsca, materiałów, sprzętu (laptopy, muszki, itd), czy przerw. Regulamin Konkursu nie przewiduje wykonania prac poza miejscem odbywania się danego etapu.

Ile czasu trawa Test/ Finał Lokalny/ Finał Ogólnopolski?

W zależności od edycji następują drobne zmiany w czasie trwania poszczególnych etapów. Zwyczajowo jednak zakładamy:

 • Test Eliminacyjny – do 90 minut.
 • Finał Lokalny – do 6 godzin (nie wliczając przerw)
 • Finał ogólnopolski – trwa najczęściej 2 dni. Zadania każdej z konkurencji przewidują do 16 godzin pracy (nie wliczając przerw)